Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
 

V ambulancii praktického lekára pre dospelých Golianovo sa nebude dňa 18.08.2023 ordinovať.

Zastupovanie :

Piatok:        8,00 - 12,00 hod. vo Veľkom Cetíne

Telefonický kontakt do ambulancie V. Cetín, Vinodol: 0908 862 425

Akútne stavy volať 155 alebo Pohotovosť pre dospelých Nitra od 16,00 hod.