Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

naše viac ako 10 ročné úsilie o zmenu trasy autobusu na Malý Lapáš sa nakoniec vyplatilo a od 1. 7. 2023 nám v obci pribudne nová autobusová zastávka Malý Lapáš, Nitrianska. Ďakujeme za ústretovosť a spoluprácu Nitrianskemu samosprávnemu kraju a spoločnosti Arriva, a.s.

Zastávka bude len na jednej strane, autobus z Nitry odbočí na Nitriansku, bude pokračovať Na pažiť, Čerešňovú a ďalej smerom na Veľký Lapáš a Golianovo.

V opačnom smere z Golianova autobus neodbočí vo Veľkom Lapáši pri Jednote do dediny ale pôjde hore kopcom a odbočí na Nitriansku, bude pokračovať Na pažiť, Čerešňovú a následne vo Veľkom Lapáši pri Jednote odbočí na Nitru.

Napriek tomu, že autobus musí spraviť s ohľadom na bezpečnosť cestujúcich aj ostatných účastníkov cestnej premávky túto sľučku, cestovné zostane rovnaké ako je teraz. Veríme, že si na túto zmenu rýchlo zvyknete.

Zároveň poprosíme obyvateľov, aby na novo vybudovanom stojisku neparkovali. 

trasa NR Gol 

trasa Gol NR