Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že pošta bude v utorok 30.05.2023 otvorená v čase od 08:00 do 10:00 hodiny a v stredu 31.05.2023 od 13:00 do 17:00 hodiny z prevádzkových dôvodov.