Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že pošta bude v piatok 30.06.2023 zatvorená z dôvodu sťahovania pošty Pohranice na Veľký Lapáš.