Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Spolok priateľov vína Dolné Obdokovce Vás srdečne pozýva v sobotu 20. mája 2023 do bodockých viníc na oslavu najväčšieho sviatku vinárov, dňa Svätého Urbana. Tento rok trochu v predstihu a zaujímavým programom pre všetkých.

15.00 začiatok procesie pri miestnom kostole

15.30 litánia pri soche Svätého Urbana

16.30 prehliadka viníc, ochutnávka vína, vinársky guľáš, podpecníky, hudba, detské atrakcie

Akcia končí, až keď sa minie dobrá nálada a premôže nás únava.