Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Občianskej združenie ŠK Polysport Vás pozýva na furmansko - pilčícke preteky - 12. ročník Majstra ranča, ktorý sa uskutoční v sobotu 10.6.2023 od 9:00 Ranči Nový dvor v Malom Lapáši. Tešiť sa môžete na sprievodný program, atrakcie pre deti, súťaže pre divákov. 

Vstupné je dobrovoľné.

Na ranč bude možné prísť aj bočnou bránkou. Nezabudnite priniesť deťom náhradné oblečenie, prídu aj Dobrovoľní hasiči z Malého Lapáša.

majster ranca 2023