Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Veľký Lapáš a Obec Malý Lapáš v spolupráci s DHZ Veľký Lapáš, DHZ Malý Lapáš a Územným výborom DPO v Nitre Vás pozývajú na 1. kolo X. ročníka súťaže mladých hasičov Slovenskej ligy v behu na 60 metrov cez prekážky.

Dátum: 6.mája 2023

Miesto: Atletický štadión AC Stavbár Nitra, Trieda Andrea Hlinku 55, Nitra

Harmonogram:

 • 11.00 - registrácia
 • 11:45 - tréningy 
 • 12:00 - porada rozhodcov a vedúcich družstiev
 • 12:15 - otvorenie súťaže 12.15 hod.

Kategórie:

 • Prípravka do 8 rokov
 • Mladšie žiačky, mladší žiaci 8 – 11 rokov
 • Staršie žiačky, starší žiaci 12 – 15 rokov

Podmienky:

 • Súťaž bude prebiehať podľa pravidiel SLv60/2023. 
 • Uzávierka štartovnej listiny – 4.5. 2023 o 20:00. 
 • Súťažiaci prihlásení do uzávierky budú mať na štartovnom čísle vytlačené aj svoje meno.
 • Súťažiaci prihlásení po uzávierke dostanú štartovné číslo bez mena a poradie im bude pridelené.
 • Štartovné: 1,50 € za každého pretekára – platí sa pri registrácii.
 • Zdravotná služba bude zabezpečená organizátorom.
 • Poistenie organizátor nezabezpečuje.

Informácie: