Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že bude z dôvodu školenia od 24.4.2023 do 26.4.2023 (vrátane) zatvorený .