Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V noci zo soboty 25. marca 2023 na 26. marca 2023 prechádzame na letný čas. O 2:00 sa čas posúva na 3:00.