Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dovolenka v dňoch 20.2.2023 - 24.2.2023. Zastupovať bude MUDr. Matušková v Detskej ambulancii Veľký Cetín 8:00-11:00 po telefonickom dohovore na tel. č. 037/6597215.