Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Od dnešného dňa môžete sledovať dianie v obci aj na našom Instagram profile @obecmalylapas