Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V noci zo soboty 29. októbra 2022 na 30. októbra 2022 prechádzame na zimný čas. O 3:00 sa čas posúva na 2:00.