Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) pripravil portál, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť širokej verejnosti relevantné údaje o hospodárení každej obce od roku 2006. Obec Malý Lapáš dosahuje výborné skóre v hodnotení finančného zdravia, od roku 2019 je skóre nad slovenským priemerom.

ineko malylapas2

ineko malylapas

Podrobné údaje o hospodárení obce Malý Lapáš nájdete na http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/555851/2021.