Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Pozvánka na predvolebné stretnutie kandidáta na starostu č.1 Dušana Macaia