Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

vo štvrtok 13.10.2022 od 7:30 do približne 9:30 hod. bude z dôvodu betonážnych prác čiastočne alebo úplne neprejazdná Kollárova ulica smerom na Hurbanovu ulicu. Obchádzka je možná cez ulicu Na pažiti.

Ďakujeme za zhovievavosť.