Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia Štiavnickej ulice,

v mene Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Vám oznamujeme, že v stredu 12.10.2022 v čase od 08:00 do 15:00 bude na vašej ulici odstávka vody.