Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia, 

spoločnosť Arriva bude od decembra meniť cestovné poriadky. Vaše požiadavky a pripomienky k súčasným cestovným poriadkom nám môžete zaslať na email obecnyurad@malylapas.sk alebo písomne vložiť do schránky na obecnom úrade najneskôr do 7.10.2022.

Zároveň Vás informujeme, že sme začali rokovania o zmene trasovania autobusovej linky prechádzajúcej obcou tak, aby vznikli zastávky na Nitrianskej ulici. Nové zastávky boli tak mohli byť zakomponované už v decembrovej zmene liniek.