Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky bude dňa 15.7.2022 zatvorená.