Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

z dôvodu poruchy na vodovode mimo územia obce a následných procesných postupov, je obec dočasne zásobovaná z vodného zdroja Kolíňany. Voda z Kolíňan má iné vlastnosti ako voda zo zdroja Gabčíkovo.