Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v piatok 13.5.2022 bude Obecný úrad otvorený z technický príčin len do 11:00. Za pochopenie ďakujeme.