Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

pripomíname, že do 6. mája 2022 si počas stránkových hodín môžete na obecnom úrade prevziať platobné výmery na daň z nehnuteľnosti, odpady a kanalizáciu. Po tomto termíne budeme zasielať výmery poštou.