Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Milé deti, vážení obyvatelia,

pozývame Vás na detskú opekačku, ktorá sa bude konať v sobotu 30. apríla od 18:00 pred Obecným úradom. Pre dospelých bude nachystané tekuté občerstvenie. Máj budeme stavať približne o 21:00.