Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v sobotu 23. 4. 2022 od 08:00 sa bude konať zvoz zeleného odpadu. Jednotlivými ulicami bude prechádzať traktor s vlečkou, na ktorú môžete odpad vyložiť. Každou ulicou sa bude prechádzať len raz. Zbierať sa bude odpad zo záhrad - odpilky konárov, haluziny, kríky, kvety. Konáre je potrebné skrátiť na miximálne 1,5 metra. Korene so zeminou traktor odvážať nebude.

Obec zabezpečuje odvoz odpadu, nie jeho naloženie. Chlapci, ktorí chodia s traktorom s naložením pomáhajú najmä starším ľudom alebo keď treba.

Zvoz začína od Bernolákovej ulice. Nasledujú ulice Chalupkova, Hurbanova, Kollárova, Palárikova, Nitrianska, Pohranická, Agátová, Jaseňová, Brezová, Gaštanová, Vŕbová.

Prosíme obyvateľov ulíc Vajanského, Javorová, Smreková, Lipová aby vyniesli odpad ku hlavnej ceste.

Následne sa budú prechádzať ulice Zoborská, Tríbečská, Kremnická, Muránska, Oravská, Štiavnická.

Popoludní budú na rade Jágerská, Hlavná, Čerešňová, Pod vinohradmi, Sv. Martina, Slnečná a Zemianska. 

Presný harmonogram spraviť nevieme, čas závisí od množstva odpadu a od toho koľko krát sa musí traktor otočiť na zberný dvor. Na adrese https://www.malylapas.sk/sluzby/poloha-traktora budete môcť sledovať polohu traktora.