Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že dňa 8.4.2022 /piatok/ bude ordinovať len v ambulancii v Golianove 8:00 - 11:00 hod.