Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude dňa 7.4.2022 pošta otvorená od 10.00 hod. Pošta sa od 04.04.2022 nachádza v priestoroch obecného úradu vo Veľkom Lapáši.