Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že v piatok 01.04.2022 bude pošta kvôli sťahovaniu zatvorená.