Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vedúca Penziónu u Bosorky hľadá pracovníka na rozvoz stravy počas pracovného týždňa. Bližšie informácie vám poskytnú na telefónnom čísle 0908 709 923.