Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude 25.03.2022 (piatok) pošta otvorená v čase od 08:00 do 10:00hod.