Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vedúca lekárne Melissa Golianovo, PharmDr. Gabriela Dilhoffová oznamuje, že od 21.02.2022 do 25.02.2022 bude lekáreň ZATVORENÁ z dôvodu čerpania dovolenky.