Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

na sociálnych sieťach sa šíria informácie o pohybe osôb, ktoré obťažujú obyvateľov a vstupujú im na nehnuteľnosti. Mali by sa prepravovať na bielej škode rapid. Informáciu sme posunuli Obvodnému oddeleniu policajného zboru vo Vrábľoch, ktorí budú situáciu v obci monitorovať, nemôžu byť však v obci neustále. Preto Vás žiadame, aby ste v prípade, že budete svedkom takého správania, ihneď volali linku 158.