Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

sobotu 14. 1. 2023 bude prebiehať zber vianočných stromčekov. Vianočný stromček (bez ozdôb, drôtikov a podobne) pripravte pred svoju bránu alebo pozemok už deň vopred. Obyvatelia ulíc Chalupkova, Javorová, Smreková, Lipová,  Brezová a Pod vinohradmi z dôvodu, že sa na konci ulice nie je možné s traktorom otočiť, umiestnite stromčeky na začiatok ulice.  Stromčeky, budú odvezené na zberný dvor.