Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

vývoz zmesového odpadu (čierna nádoba) sa presúva z 31.12. na štvrtok 30.12.2021.