Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

združenie STORM na podnet obce Malý Lapáš od 1.6.2021 realizovalo individuálne zbery voľne pohodených injekčných striekačiek za obdobie sedem mesiacov (jún - december 2021). Pracovníci Združenia STORM chodia jeden krát mesačne monitorovať a kontrolovať exponované lokality, ktoré obec nahlásila ako rizikové. Počas doby trvania projektu od júna až decembra 2021 sa podarilo nájsť 4 ks injekčných striekačiek, ktoré bezpečne zlikvidovali. Výskyt infekčných injekčných striekačiek v danej rizikovej lokalite poukazuje na prítomnosť skrytej populácie užívateľov drog. Existencia projektu má preto svoje opodstatnenie a má zmysel v ňom pokračovať aj v budúcnosti.