Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v stredu 20.10.2021 začnú práce na rekonštrukcii rigolu a chodníka na ulici Na priehon. Žiadame Vás o zvýšenú opatrnosť pri prejazde touto ulicou, prípade zvážte možnosť sa tejto ulici vyhnúť. Majiteľov nehnuteľností osloví zhotoviteľ na odkonzultovanie vjazdov.