Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Firma Sady Novosady Vás pozýva na samozber jabĺk, každý deň od 8:00 hod. do 16:00, vrátane víkendov.

Samozbery budú prebiehať do konca októbra. Sady sa nachádzajú medzi obcami Cabaj-Čápor a Svätoplukovo.

Pestujú odrody Gala, Golden Delicious, Rubinola, Pinova, Jonagored, Topaz, Idared, Fuji, Braeburn.

Cena je jednotná – 60 centov/kg.  Ponúka tiež jablká na kvas alebo šťavu – 30 centov/kg.

Do sadu sa dáv vojsť autom.

Viac informácii na tel. čísle 0905 795 975 alebo 0918 539 532.