Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že v stredu 29.09.2021 bude pošta otvorená v čase od 08:00 do 11:00 hod.