Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v sobotu 18. 09. 2021 od 08:00 do 16:00 budeme vykonávať zvoz zeleného odpadu. Jednotlivými ulicami bude prechádzať traktor s vlečkou, na ktorú môžete odpad vyložiť. Každou ulicou sa bude prechádzať len raz. Zbierať sa bude odpad zo záhrad - odpilky konárov, haluziny, kríky, kvety.

Zvoz začína od Bernolákovej ulice. Prosíme obyvateľov ulíc Vajanského, Javorová, Smreková, Lipová aby vyniesli odpad ku hlavnej ceste.