Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

obecný úrad bude v stredu 19.5.2021 a v piatok 21.5.2021 z technických príčin zatvorený od 8:00 do 13:00.

Za pochopenie ďakujeme.