Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vzhľadom k ukončeniu núdzového stavu ku dňu 14.mája 2021 je testovanie obyvateľov v obci Golianovo zrušené.