Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

darcov krvi (aj prvodarcov) k darovaniu krvi, keďže začína byť kritický nedostatok krvi. Náročné operatívne zákroky už začali, mobilné odbery krvi, žiaľ, zatiaľ ešte nie. Darovať krv môžete počas pracovného týždňa (je potrebné sa objednať na čísle: 0910836678) od 7:00 do 14:00 (v utorok do 17:00). Ďakujeme!