Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Oznam pre cestujúcich

V sobotu dňa 24.4.2021 od 8.00 hod dochádza k úplnému uzavretiu cesty I/51 z dôvodu opravy železničného priecestia. Ukončenie opravy železničného priecestia je naplánované na pondelok 26.4.2021 s otvorením cesty o 19.00 hod.
Predmetné uzatvorenie cesty naruší linkám prímestskej dopravy trasovanie na úseku Nitra – Vráble a späť. 

Na zabezpečenie prepravy cestujúcich na uvedenom úseku sme nútený použiť obchádzkovú trasu cez obec Veľké Chyndice, čo spôsobí časové zdržanie cca 10 minút. Dopad na výšku cestovného mať obchádzka nebude.

Zoznam liniek dotknutých uzávierkou cesty I/51 vo Vrábľoch:
403415 Nitra-Vráble, 403468 Nitra-Vráble-Levice; 403455 Nitra-Vráble-Kalná nad Hronom; Mochovce; 403452 Vráble-Nitra-Trnava; 407409 Zlaté Moravce-Vieska nad Žitavou-Vráble-Nitra; 402417 Levice-Vráble-Nitra; 403464 Vráble-Chyndice. Na uvedených linkách sa počas uzávierky nebudú obsluhovať zastávky Klasov, Vinohrady; Vráble, Matador; Vráble, rázc. k žel.stanici.


Na linke 403464 Vráble-Chyndice pri spojoch smerujúcich s Malých Chyndíc do Vrábel a späť navyše pribudnú vynechané zastávky Veľké Chyndice, č.d.8; Klasov, rázc. V. Chyndice; Klasov, Jednota
Pozn.: okrem spoja 32 s odchodom 7.10 hod z Malých Chyndíc zabezpečujúceho návoz žiakov do školských zariadení v Klasove a vo Vrábľoch.
Prosíme cestujúcich, aby počítali zo zdržaním a zohľadnili svoj príchod do koncovej stanice o dĺžku obchádzkovej trasy cca 10 minút.

Ďakujeme za pochopenie.
ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72 949 44 Nitra, www.arriva.sk