Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

ďakujeme všetkým tým, čo sa už sčítali a splnili si tak svoju povinnosť so zákona, no zároveň pomohli svojej obci na najbližších 10 rokov. Čím viac nás bude, tým viac financií bude obec dostávať. Rátajú sa nám aj tí, čo uviedli, že sa zdržiavajú na Malom Lapáši, aj keď trvalý pobyt majú zatiaľ niekde inde. Ak ste uviedli chybnú informáciu, môžete sa sčítať ešte raz.

Tým, čo sa ešte nesčítali pripomíname, že termín je do konca marca. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Spomeňte si, či ste nezabudli sčítať aj každé dieťa - individuálne cez jeho rodné číslo.

Elektronický formulár na sčítanie nájdete na www.scitanie.sk. Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC.

Sčítať sa môžete aj prostredníctvom mobilnej aplikácie SODB 2021 pre Android zariadenia alebo mobilnej aplikácii SODB 2021 pre Apple zariadenia.

Sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou (Obecný úrad Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4), kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021.