Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v posledných dňoch sme Vám priniesli informáciu o percente vytriedeného odpadu. Dnes Vám poskytujeme informáciu o množstve a cene odpadu, ktorú obec za zmesový odpad platí cez vaše poplatky. 

V roku 2020 obyvatelia obce vyprodukovali 273,690 ton zmesového odpadu, Za každú tonu zmesového odpadu sme platili 36,72 EUR za zneškodnenie, 52,69 EUR za zvoz a 13 EUR poplatok štátu. 

Pre rok 2021 sú sumy rovnaké, až na poplatok štátu, ktorý je pre tento rok 15 eur za tonu.