Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

zajtra 23.2.2021 začne spoločnosť Telekom a.s, práce na ukladaní optických káblov. Harmonogram postupnosti ulíc na najbližšie dni je nasledovný:

  • Jágerská ulica
  • Športová ulica
  • Zemianska ulica
  • Slnečná ulica

Začína sa kopať po ľavej strane Jágerskej ulice. Prosím pripravte sa na túto skutočnosť tak, aby ste vedeli vyjsť autom z dvora.