Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ďakujeme všetkým našim 590-tim obyvateľom, čo sa zúčastnili sobotného testovania. Pozitívni boli len dvaja ľudia, ktorí sú však už v karanténe, pretože jeden člen domácnosti bol pozitívny pred dvoma týždňami. Želáme im skoré uzdravenie a bezproblémový priebeh choroby.

Znova ďakujeme všetkým členom odberového tímu, ktorí pre testovanie obetovali ďalšiu sobotu. Opätovne vytvorili počas testovania skvelú atmosféru a podali profesionálny výkon.

Veľké poďakovanie patrí našim obyvateľov, ktorí sa postarali o množstvo sladkých a slaných dobrôt ale aj chutnú večeru. Za výborné obedy ďakujeme p. Šrankovej z Krčmy u Bosorky, za večere rod. Majorovej – Poctivé domáce údeniny. Za chutné občerstvenie ďakujeme pani Šimekovej, Plánkovej, Tökölyovej, Ševčíkovej, Gergélyovej, Terleckej a Kružlíkovej. Vážime si to.

Všetkým pripomíname, že aj keď máte negatívny výsledok testu, správajte sa zodpovedne, dodržujte všetky odporúčania -  noste rúško, dodržujte odstupy, používajte dezinfekciu na ruky. Okrem toho často vetrajte priestory, kde sa zdržiavate,  čo najviac obmedzte stretávanie sa s inými ľuďmi – aj v exteriéri.

Váš negatívny test neznamená, že nie ste infikovaný, môžete už byť v inkubačnej dobe

Sledujte svoj zdravotný stav a aj pri miernych klinických príznakoch (teplota, kašeľ, strata čuchu, chuti, dýchavičnosť....) bezodkladne kontaktujte telefonicky svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny.

Ak ste boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou (2 dni pred jej pozitívnym testovaním, alebo pred začiatkom jej klinických príznakov), musíte ostať v karanténe, aj keď výsledok Vášho vyšetrenia pri aktuálne prebiehajúcom testovaní bol negatívny.

Informujte o svojom kontakte Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast) alebo lekára miestne príslušného VUC, ak Váš lekár nie je k dispozícii, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny.