Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že pošta bude v piatok 29.01.2021 otvorená iba v čase od 08:00 do 12:00 hod.