Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

• od 15. októbra sa neslúžia verejné sv. omše v našich kostoloch - biskupmi je daný dišpenz od povinnej nedeľnej a sviatočnej účasti na sv. omšiach - avšak my kňazi si sv. omše budeme slúžiť súkromne - a to na tie dohodnuté úmysly, na ktoré boli v ten deň prisľúbené (nedeľné úmysly sa rozložia počas týždňa). Svoj milodar za odslúženú sv. omšu môžete darovať kňazovi kedykoľvek. Sv. omše bude slúžiť farár Radovan J. Kobyda a otec Jozef Haluza.

• naše kostoly vo Veľkom Lapáši aj Golianove sú otvorené denne od 9,00 do 16,00 na súkromnú modlitbu a poklonu Eucharistii

• možnosť k sv. spovedi je individuálna, a to každý piatok v kostole - bez zbytočného zdržiavania sa jednotlivcov:
Malý Lapáš: od 13,00 do 13,30 hod.
Golianovo: od 14,00 do 14,30 hod.
Veľký Lapáš: od 15,00 do 15,30 hod.

• možnosť k sv. prijímaniu je individuálna, a to každú nedeľu v každom našom kostole sa bude rozdávať sv. prijímanie - bez zbytočného zdržiavania sa jednotlivcov:
od 15,00 do 16,00 hod.

• pohreby, krsty a iné administratívne žiadosti vybavujte na farskom úrade ako doteraz

Pohrebný obrad môže byť len na cintoríne s rozostupmi 2 m a s rúškami.
Krsty môžu byť v kostole v prepočte 1 osoba na 15 m2 plochy daného kostola.

• nakoľko verejné sv. omše nebudú, farnosť nebude mať ani príjem milodarov z tzv. zvončeka, hoci zálohové faktúry za plyn a elektrickú energiu platiť musí v mesačnej výške cez 600,- €; preto prosím o Vašu priebežnú finančnú podporu farnosti či do pokladničiek v kostoloch alebo na bankový VÚB účet farnosti:
SK35 0200 0000 0040 5788 9654
Za každý Váš potrebný finančný milodar nech sa Vám odmení dobrý Pán Boh! Vďaka!

• každú nedeľu budú zverejnené farské oznamy (výveska pred kostolom, naša webová stránka aj FB) - aj s úmyslami prisľúbených a súkromne slúžených sv. omší.

Za Vaše porozumenie a prijatie týchto opatrení Vám zo srdca ďakujem.
Každý deň sa modlime za našu farnosť, aby sme neochabli vo viere, v nádeji a v láske. Spájajme sa aj cez prenosy sv. omší cez Rádio LUMEN, TV LUX či TV NOE.
Požehnaný každý deň! Pán s vami! Hore srdcia!