Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

dnes sa ukončila rekonštrukcia Športovej a Zemianskej ulice. Povrch ciest je z recyklovaného asfaltu a preto je potrebné sa k tomuto materiálu aj adekvátne správať. Nie je vhodné otáčanie sa na mieste, najmä pri nákladných autách. Prosíme stavebníkov, aby na túto skutočnosť upozornili svojich dodávateľov. Rovnako by bolo rozmumné nejazdiť po tejto ceste rýchlosťou hraničiacou s hlúposťou. Upozorňujeme tiež na prednosť vzjazde na tejto ulici. 

Na križovatke so Slnečnou ulicou platí pravidlo pravej ruky. Na križovatke s ulicou Sv. Martina sú osadené dopravné značky - hlavná cesta je od kostola smerom k úradu.

Okrem týchto dvoch ciest sa položil materiál z frézovania Športovej ulice na Hurbanovu a Vajanského ulicu. Kamenný materiál so športovej ulice sa uložil okolo zberného dvora.

Nový povrch majú aj ulice Kremnická a Štiavnická, ktoré boli zrealizované stavebníkmi, ktorí na týchto uliciach majú nehnuteľnosti.

IMG 20200918 150726IMG 20200918 150635IMG 20200918 150730IMG 20200918 152045IMG 20200917 132109IMG 20200918 153531IMG 20200918 153336