Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení obyvatelia,

dovoľujeme si Vás požiadať aby ste pri pohybe na verejnosti používali rúška, šatky alebo šále a mali tak prekryté horné dýchacie cesty. Je to povinnosť od dnešného dňa a chránite tak seba aj ostatných.

Venujte tiež pozornosť ostatným novým opatreniam.