Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení obyvatelia,

prinášame Vám krátky návod ako nahlásiť stav vodomeru. Termín je do 31. 3. 2020

1. Pohľadajte si faktúru za vodu a poznačte si technické číslo odberu.

01 vzor faktura

2. Poznačte si číslo vodomeru

cislo vodomeru

3. Poznačte si stav vodomeru v m3.

stav vodomeru

4. Vyplňte formulár na adrese https://www.zsvs.sk/zakaznici/nahlasit-stav-vodomeru/

Stav vodomeru môžete tiež nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 589 alebo 0911 044 590.

Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31.3.2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobie.