Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení obyvatelia,

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie Obecný úrad Malý Lapáš ponúka individuálnu pomoc so zabezpečením nákupu základných potravín, základných hygienických potrieb a liekov. Pomoc je určená najmä seniorom žijúcim osamotene alebo tým, ktorý si nevedia zabezpečiť nákup sami, pomocou rodiny alebo susedov. Rovnakú pomoc ponúkame aj obyvateľom, ktorí zostanú v povinnej karanténe. V prípade, že máte záujem o túto pomoc, kontaktuje Obecný úrad na telefónnom čísle 037 7879 895, kde si so zamestnancami úradu dohodnete podrobnosti. Ďakujeme, že túto pomoc nebude nikto zneužívať.

Tiež si uvedomujeme, že dvojtýždňová karanténa, prerušené vyučovanie detí, či práca z domu znamená aj zvýšenú tvorbu odpadu. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že pri najbližšom zbere zmesového komunálneho odpadu budú povolené vrecia uložené pri čiernych nádobách. Veríme však, že budete naďalej zodpovedne triediť a naďalej sa správať tak aby ste vzniku odpadu predchádzali. Naďalej platí, že odpad sa odváža iba od obyvateľov, ktorí majú uhradený poplatok za odvoz a majú nádobu označenú nálepkou.